Situace v hubení štěnic a další vývoj…

Tomáš Jíra

Štěnice domácí… stále aktuální problém nebo škůdce na ústupu? Tak to ani náhodou. Štěnice jsou na vzestupu s celosvětově uváděným růstem v řádu stovek procent.

Pokud telefonuje klient do naší firmy, na 99% žádá pomoc s problémem se štěnicemi. V nedávném průzkumu spotřebitelů, provedeném National Pest Management Association v USA ( u nás bohužel takové průzkumy neprobíhají ) uvedlo více než 70% obyvatel měst, že se setkali se štěnicemi v jejich domech, kancelářích nebo v ubytovacích zařízeních. 

Naše vložená anketa na námi stránkách uvedla, že z 988. návštěvníků tohoto webu k dnešnímu dni, bylo 725 lidí napadeno štěnicemi, u 141 lidí se vyskytly štěnice v okruhu jejich známých či rodiny, 39 lidí se s nimi setkalo v zaměstnání… 37 lidí přišlo na stránku z věděckých či vzdělávacích důvodů a zbylých 46 lidí jsou pracovníci sektoru DDD. Výsledek ankety mluví za vše.

Deratizační firmy a hubení štěnic

To, že obecně deratizační firmy mluví o úbytku zakázek není způsobeno snižováním výskytu štěnic v ČR, ale rostoucí konkurencí na tomto trhu. Bohužel na trend růstu populace štěnic naskakuje s vidinou rychlého a snadného výdělku každý, kdo se pohybuje okolo. Často tak inzerují a bohužel i provádějí hubení štěnic stavební firmy, úklidové společnosti, řemeslníci z různých oborů, dopravci apod. Jejich zkušenosti s deratizační prací jsou nulové, o zacházení s profesionálními přípravky nevědí nic, nepoznají potkana od krysy… Díky legislativě v ČR jim však stačí udělat jednoduchý test s odpovědmi a,b,c… a dostanou oprávnění pro výkon DDD. Na základě toho jim vystaví živnostenský úřad živnostenské oprávnění a hurá do terénu vydělávat korunky. To je hlavní účel a kvalita prováděné práce podle toho vypadá.

Bohužel se setkáváme díky pečlivému sledování zdrojů a internetu i s tím, že hubení štěnic a DDD práce inzerují i firmy a živnostníci, kteří na danou problematiku nemají vůbec žádné osvědčení. Takové případy neprodleně ohlašujeme na místně příslušné živnostenské úřady. Nejde snad ani tolik o to, že se jedná o neoprávněné podnikání, jako o to, že se jedná o práci s profesionálními biocidními přípravky, které při nesprávně provedené aplikaci mohou být nebezpečné či zdraví škodlivé. A tito lidé jdou praovat do vašeho bytu!

Často se na nás obracejí klienti (min. 5 – 10 x měsíčně), u kterých nějaká firma provedla hubení a jakmile zjistili, že jejich problém nevyřešila, obrátili se na ni (všechny tyto firmy totiž inzerují 100% záruku vyhubení apod.) a ta je odmítla s tím, že si museli štěnice znovu přinést či jinou trapnou výmluvou. Pak volají nám a my řešíme problém, který nemusel vůbec nastat.

Bohužel zákazník nemá předem danou možnost jak si ověřit kvalitu firmy. Členství ve sdružení DDD neznamená vůbec nic. Dostane jej každý, kdo uhradí členský příspěvek. Kvalitu jeho práce nikdo neposuzuje a nad deratizátorem prakticky chybí jakýkoli dozor. Pokud použije správný přípravek, kde je na etiketě uvedeno, že je na štěnice a použije jej víceméně v souladu s návodem k použití, není síla, jak reklamovat úspěšně jeho práci. Svůj postup si totiž zpravidla obhájí a na vině přetrvávajícího výskytu tak zůstanete vždy vy jako spotřebitel.

Jediným řešením jak odhadnout, že se jedná o kvalitní firmu je doporučení známých, vlastní pocit z telefonického kontaktu, reakce na dotazy, připomínky apod., ochota okamžitě do telefonu uvést kompletní cenu bez nějakého… no to záleží na tom… uvidíme, kolik budeme dělat pokojů… kolik spotřebujeme přípravku.. a bla bla bla. Musíte předem vědět, kolik zaplatíte, jinak se slibovaná cena 1500 Kč za postřik v závěru s dopravou, spotřebou, počtem metrů apod. může vyšplhat až na 5000 za postřik. 

A na záruky zapomeňte. 

To je jen slogan. Záruku na vyhubení Vám nemůže dát bez dalších podmínek nikdo. Nelze zaručit, že něco zemře. Může zde vstupovat do hry rezistence, vnější okolnosti, migrace z okolních bytů apod. Záruku Vám může dát jen silná firma, která buď skutečně provede 2 – 3 placené zákroky a pokud se dílo nepodaří, bude na své náklady jezdit tak dlouho než bude po problému. A takových v téhle zemi moc není, firma Tomáš Jíra patří mezi ně. My vás na holičkách nenecháme. Ostatní Vám vpálí argument o vašem zavinění, příp. Vám budou tvrdit, že oni Vám štěnice 100% vyhubili… a to že je máte znova? No, tak jste si je zase přinesli… chcete je vyhubit? Plaťte !

Sami jsme se několikrát dostali u klientů do styku s dokumenty od jiných firem. Jedna, která slibovala 100% záruku, dávala následně zákazníkům dvoustránkový dokument nazvaný „Podmínky záruky“ s věcmi, které záruku vylučují. Splnit je by znamenalo vyklidit kompletně byt, čtyři holé stěny hermeticky utěsnit a odstěhovat se. 

Nenechte se vydírat a nedělejte práci za líné řemeslníky.

Čekáte instalatéra na opravu odpadu u dřezu? Zcela jistě budete muset vyklidit všechny věci z kuchyňské linky, odšroubovat dvířka skříněk, odmontovat odpad, rozmontovat jej na jednotlivé části, pečlivě omýt od usazenin a špíny… poté přijde instalatér, a vymění těsnění. Následně odejde a vy si zase všechno poskládáte zpátky a namontujete si odpad s novým těsněním zpět. Je to tak?

Že ne? Že byste na takovou službu nepřistoupili? A nedali za ni 1500 – 4000 Kč? Ale ano, přistoupili a udělali. Alespoň podle zkušeností s hubením štěnic. 60 – 70% firem, které obvoláte Vám řekne, že předtím než přijedou máte: vyklidit všechny skříně v ložnici, prádlo vložit do igelitových pytlů, pevně uzavřít a dát např. na balkon (vyšší level příkazu je všechno vyprat, usušit a poté vložit do pytlů); dále všechno pečlivě vysát a setřít prach, sundat obrazy a dekorace ze stěn, rozmontovat lůžko a čelo postele, sundat kryty el. zásuvek, vyklidit noční stolky, sundat koberec apod. 

Poté přijede řemeslník, který si naplní postřikovač, v lepším případě si předem místo prohlédne a provede postřik. Vyinkasuje peníze a odjede.

To je bohužel běžná praxe většiny firem.

Ale na práci je tam přece někdo jiný a je za ni zaplacený, nehledě na to, že je třeba vidět byt a situaci v něm v původním stavu pro vyhodnocení výskytu a provedení kvalitní inspekce. Firma Tomáš Jíra po vás nikdy nic takového chtít nebude. Před naším příjezdem nic takového neprovádějte. 

Přijede profesionál, který víc, co je třeba udělat a co ne a všechny případně nutné práce si provede sám. Pokud je následně třeba skutečně něco vyklidit a není možné to provést na místě (např. úložný prostor postele plný knih), domluví se s vámi na řešení. Teprve po důkladné inspekci přistoupí k samotnému postřiku, který není aplikován systémem „mytí paluby“, tedy tak, že vám postřik v pramíncích stéká ze všeho a výsledkem je poničený nábytek, knihy, obrazy, fotografie apod. (ano i s tím jsme se několikrát setkali), ale je aplikován na odpovídající místa v dostatečné koncentraci a v odpovídajícím množství k potlačení výskytu škůdce.

Práce bez dokumentace

Z našich přímých zkušeností v terénu dochází v 80% případů, kdy nastupujeme po jiné firmě to, že zákazník od předchozí firmy nemá žádný doklad. A to nejen doklad na peníze. to je daňový únik a je to otázkou finančních úřadů a nám je to jedno… Ale servisní protokol, kde by bylo uvedeno, kdo předchozí ošetření provedl, s jakým přípravkem, jakou účinnou látkou, v jaké koncentraci, ve kterých prostorách… příp. jaká opatření požadoval po zákaznících.

Řešení jakýchkoli reklamací, uplatnění způsobených škod či případných soudních sporů je tak ze strany zákazníka předem odsouzeno k fiasku. Deratizátor je řemeslník, který má povinnost ze zákona vydat o své práci protokol s uvedením výše uvedených skutečností a doklad o přijetí peněz. O nástupu EET nemluvě.

Štěnice jsou v plné síle

Problém se štěnicemi tedy rozhodně není na ústupu. Naopak. Hotely bez ohledu na počet hvězdiček, ubytovny, byty, kancelářské budovy, motorová vozidla, hromadná doprava, zdravotnická a kulturní zařízení, školy a školky… všichni se potýkají se štěnicemi. Jezdíme do bytů v Praze i do domků v posledních šumavských vesničkách, kde je všeho všudy pět chalup. Všude žijí lidé, jak řekl klasik… a kde žijí lidé, tam jsou štěnice. A výhled? Neradostný. Štěnic ubývat v dohledné době nebude.

Síla přípravků

Přípravky proti štěnicím na volném trhu (v maloobchodech) jsou neúčinné. To je časté konstatování na stránkách deratizačních firem. No… ano… štěnice s nimi nevyhubíte zcela, maximálně potlačíte jejich výskyt… než se znovu rozmnoží. Na vině nejsou pouze přípravky. Ty v ruce profesionála klidně postačí na vyhubení štěnic. Důležité je i know how, neboli vědět jak na to, kam aplikovat, v jakém množství, jak často atd. Já si také mohu koupit ingredience na udělání dortu, ale zaručuji Vám, že při sebevětší snaze z toho dort nikdy nebude 😀

Profesionální přípravky, které by měly být k dispozici pouze lidem s licencí, ačkoli i tam jsme často svědkem jejich prodeje v různých e-shopech apod. jsou účinné. Nikoli však stoprocentně. I na jejich účinné látky se štěnice adaptují a postupně si vybudovávají rezistenci, která bude časem jen silnější.

A díky různým nařízením EU jsou tyto přípravky mnohem méně účinné než dříve a nástup jejich účinku je velmi pozvolný. Ano, jsou skvělé… nejsou příliš dráždivé, jejich použití v domácnosti bývá bezproblémové, potřísnění již nevyvolává ukrutné pálení kůže jako např. u organofosfátů, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí… hurá !

To, že štěnice po styku s nimi hynou až po 7 – 14 dnech, ačkoli šváb po zasažení dříve používaným organofosfátem (dnes již zakázanou látkou) hynul v řádu minut, není přece důležité… to že štěnice mezitím stihne naklást další vajíčka… která by sice již neměla býti životaschopná… a rozhodně stihne ještě přelézt do jiné části bytu či dokonce do jiného bytu.

Informace o nových přípravcích na potlačení výskytu štěnic nejsou zatím dostupné, ačkoli je to priorita v laboratořích vyvíjejících přípravky proti hmyzu již více než 8 let. Z nedostatku snahy je vinit nelze… ten kdo s takovým přípravkem přijde první, tomu bude ležet u nohou celý svět a miliardové zisky jej neminou.

Trendy do budoucnosti?

Prevence… to je bohužel něco, co by všichni potřebovali, což víme my všichni, kdo se škůdci zabýváme, ale nikdo z odpovědných zástupců klientů to nechce a nehodlá investovat do něčeho „neviditelného“. Všichni si nakoupí hasící přístroje, i když tam zrovna nehoří a ročně je nechávají kontrolovat. Všichni si nechávají kontrolovat komíny i když dobře táhnout… Ale aby si hotel nechával dělat pravidelné kontroly proti škůdcům, když tam aktuálně žádné nemá? Proč? Odpověď nechám na vás.

Ceny. Trendem bude zcela jistě snižování cen za hubení štěnic. Tlak konkurence je obrovský (díky nástupu kutilů bez nákladů na vozidlový park, zaměstnance, DPH, kvalitní vybavení a přípravky) a zákazník kouká v první řadě na cenu. Na kvalitu začne koukat až v případě, že levná firma vybere peníze a k dalším následkům své práce už se nehlásí. Pak zákazník začne hledat kvalitní firmu.

Přesto i kvalitní firma budou muset jít s cenami do budoucna níže, aby získávali prvozakázky a nejezdili jen reklamace po „kutilech“. 

Nové způsoby hubení štěnic. Ve světě existuje mnoho způsobů hubení štěnice domácí. Více či méně úspěšných. Použití horkého vzduchu, psího čichu, páry, chladu atd. atd. Mnoho z nich jsme zkoušeli i v českých podmínkách. Investovali jsme mnoho prostředků do těchto technologií. Ale… postřik je postřik. Zatím žádná alternativní technologie se neukázala být víc, než berlička, která ve své podstatě nemá vliv na konečné řešení problému, pouze jej komplikuje. Správně, profesionálně provedený postřik v dostatečné koncentraci předepsané výrobcem je předpokladem úspěšného potlačení výskytu a následného úplného vyhubení štěnic. Někde to jde hned, jindy je třeba více zákroků…. Ale vzhledem k tomu, že Vás to nikdy nestojí více, jde pouze o to, uvědomit si, že se jedná o boj s živým organismem, který bojuje o svůj život a ne vždy je ochotný zemřít na „první dobrou“. 

A co říci na závěr…

Rozhodně nás čekají ještě napínavé okamžiky a konečné řešení štěničí otázky není na pořadu dne. 

Mým přáním je pouze méně diletantů a kutilů v oboru, lepší legislativa pro DDD služby, aby každý po zaplacení 1000 Kč za testy a 500 Kč poplatek na živnostenském úřadě neměl oprávnění provozovat natolik odbornou činnost, vyžadující dlouhodobé zkušenosti, praxi a zodpovědnost v nakládání s profesionálně určenými biocidními přípravky (jen pro zajímavost… pro provádění DDD prací v zemědělských provozech musíte mít mistrovské zkoušky, které získáte po prokázané 5-ti leté praxi v oboru… ale u vás doma, kde žije vaše miminko, manželka, domácí zvířata a kde vám tolik záleží na hygieně a zdravotní nezávadnosti to může dělat každý, kdo přijde z ulice)… a dalším přáním je aby přišel na trh přípravek, který nám výrazně pomůže v boji se štěnicemi a zastaví jejich celosvětový nárůst.

Please follow and like us: