Týká se Vás systém HACCP?

Tomáš Jíra

Že ho máte? Že sledujete teplotu potravin a procesní úkony? A co část HACCP zaměřená na kontaminaci potravin škůdci, tu máte také? Víme, že v 95% odpovíte, že ne…

Vejdete v létě do cukrárny a po dortu se prochází vosa?

Zajdete do řeznictví a kolem párků létá moucha?

Sedíte v restauraci a z kuchyně každou chvíli slyšíte zapraskání elektrického lapače hmyzu po kontaktu s létajícím hmyzem?

Přebíráte ve své prodejně pečivo z pekárenského auta a z přepravky vyskočí myška?

Současná legislativa ukládá zavedení systému HACCP všem provozovatelům potravinářských podniků od prvovýrobců, dodavatelů surovin, zpracovatelů, přepravců až po prodejce potravin nebo provozovatele stravovacích služeb.

Jinými slovy, všichni výrobci jakýchkoli potravin (cukrárny, pekárny, mlékárny, masokombináty a řeznictví..), dodavatelé surovin (sady, zemědělské a rostlinářské provozy..), zpracovatelé, přepravci (vč. skladování potravin), prodejci (obchody s potravinami, pekařství, řeznictví, ovoce-zelenina..) a provozovatelé stravovacích služeb – tj. každý, kdo nabízí pokrmy ke konečné spotřebě (restaurace, rychlá občerstvení, teplé pulty v uzenářstvích, závodní, školní a veřejné jídelny, stánky..)

Každý z těchto provozů musí mít zavedený systém HACCP a sledovat kompletní proces práce s potravinou od jejího začátku do okamžiku, kdy jejich provoz opouští. A to včetně možností kontaminace potraviny škůdci.

Musejí být vytyčené monitorovací body, které prokazatelně, dlouhodobě, s možností zpětného vyhodnocení a v souladu s metodikami deklarují, že v průběhu pohybu potraviny závodem, prodejnou či stravovacím provozem nemohlo dojít k jejímu znehodnocení škůdci a to nejen přímo, např. požerem, ale i jejich trusem, zbytky těl hmyzu či hmyzem samotným apod.

Potravina nesmí být uvedena na trh jestliže není bezpečná, to znamená, že nemůže být uvedena na trh, jestliže může poškodit lidské zdraví nebo je nevhodná k lidské spotřebě.

Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů (nebezpečí), které působí na potravinu a mohou porušit její nezávadnost. Při tom je třeba zvážit i riziko, čili jaká je míra pravděpodobnosti uplatnění nebezpečí.

Setkáváme se ve své práci se zavedenými, dlouhodobě fungujícími podniky veřejného stravování, kde je nebezpečí nejvyšší, které vůbec nemají zpracovanou část biologické ochrany… že je to jedno kontrolním orgánům je evidentní… ale mělo by to být jedno i vám???

Pokud se dodržování všech těchto pravidel stane běžnou součástí výrobního procesu, bude zaručena výroba zdravotně nezávadných potravin a nakonec zjistíte, že té práce navíc také není tolik a určitě se vyplatí vzhledem k možným rizikům a i finančním postihům.

Týká se vás povinnost HACCP a potřebujete zpracovat část týkající se ochrany proti kontaminaci škůdci?

Pomůžeme Vám a dodáme kompletní dokumentaci dle platné legislativy a zajistíme pravidelné kontroly systému a vyhodnocování jeho účinnosti.

A co víc, garantujeme vám, že to bude stát méně, než si myslíte.


Volejte nám na 776 01 50 50 či pište na ddd@ddd-sluzby.cz

Rádi Vám po seznámení s vaším provozem vypracujeme cenovou nabídku zavedení HACCP Pest Control systému či převzetí do péče.

A rozhodnutí je jen na vás…

Please follow and like us: