volejte: 776 11 70 50      

 

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

 

 

HLAVNÍ STRANA

 

SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI

SLUŽBY PRO FIRMY A SVJ

ŠTĚNICE DOMÁCÍ

PŘEHLED ŠKŮDCŮ    CENY SLUŽEB

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY    VOLNÁ MÍSTA

BEZPEČNOSTNÍ INFO    KONTAKT

 

Zásady používání webu a ochrana osobních údajů na webu

 

 

FAQ - ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

 

 

VYBERTE ŠKŮDCE, KTERÝ VÁS TRÁPÍ

 

 

ŠVÁBOVITÍ          MRAVENCI

 

M. FARAO          VOSY, SRŠNĚ

 

ŠTĚNICE          HLODAVCI

 


 

OBECNÉ DOTAZY:

 

CO DĚLAT PO NÁVRATU Z MÍSTA NAPADENÉHO ŠTĚNICEMI?

 

 

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

 

 

KDO MÁ NA STAROST DERATIZACI?

 

 

DRUŽSTVO CHCE NÁHRADU ZA HUBENÍ HMYZU PO NÁJEMNÍKOVI. MÁ NA TO PRÁVO?

 

 

ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K DERATIZACI A DEZINSEKCI

 

 

 

ŠVÁBOVITÍ

 

Jaké jsou nejběžnější druhy švábovitých v ČR?

 

Jakým způsobem probíhá zásah proti rusům domácím?

 

V bytovém domě se objevil rus domácí. V našem bytě však není a nikdy nebyl, přesto jsme vyzýváni k zpřístupnění bytu a strpění provedení postřiku. Máme malé děti a domácí zvířata a nic takového nechceme. Jaké máme možnosti?

 

 

 

Jaké jsou nejběžnější druhy švábovitých v ČR?

 

Nejčastěji se vyskytuje Rus domácí (Blattella germanica) a to v domácnostech a v provozovnách.

Méně častý, až vzácný, je výskyt Švába obecného (Blatta orientalis).

 

 

 

Jakým způsobem probíhá zásah proti rusům domácím?

 

Před aplikací postřiku je nutno přikrýt či uzavřít do nepropustných obalů potraviny a nápoje. Přesné pokyny pro přípravu bytu před ošetřením Vám podá náš operátor na tel. 776 11 70 50. Samotný zásah je prováděn postřikem či aplikací požerových nástrah a insekticidního popraše. Použití přípravku závisí na mnoha faktorech a je na rozhodnutí odpovědného pracovníka, aby zvolil nejvhodnější aplikaci.

 

Při akutním výskytu je třeba provést vlastní zásah 2x, neboť postřik zlikviduje pouze vylíhlou žijící populaci. Nakladená vajíčka se však takto vyhubit nedají, neboť jsou velmi odolná. Opakování zásahu je třeba provést až po 4–6ti týdnech, kdy se z nakladených vajíček vylíhne nový hmyz.

 

Po zásahu je třeba omýt teplou vodou pracovní plochy (kuchyňské linky, stoly apod.) Ošetřené prostory jsou zpravidla "obyvatelné" okamžitě po vyvětrání, vždy je nutno respektovat pokyny pracovníka, který zásah provedl.

 

 

 

V bytovém domě se objevil rus domácí. V našem bytě však není a nikdy nebyl, přesto jsme vyzýváni k zpřístupnění bytu a strpění provedení postřiku. Máme malé děti a domácí zvířata a nic takového nechceme. Jaké máme možnosti?

 

V případě výskytu rusa domácího, štěnice domácí či mravence farao v obytném domě s více bytovými jednotkami je nezbytné k úspěšnému zákroku a likvidaci všech jedinců provedení zásahu ve VŠECH bytových i nebytových jednotkách i ve společných prostorách domu.

 

Záleží na rozhodnutí pracovníka provádějícího zásah a na vzdálenosti od "epicentra" výskytu, zda bude použit postřik či aplikace požerových nástrah. Není třeba se obávat zdravotních následků pro malé děti či domácí zvířata, používané prostředky jsou dnes již velmi šetrné, schválené pro použití v ČR i v EU a ohleduplné k životnímu prostředí. Biocidní prostředky procházejí velmi důkladným schvalovacím procesem a je-li takový prostředek schválen pro použití v domácnostech či zdravotnických zařízeních, je při správném použití a aplikaci bezpečný.

 

Samotný zásah je rychlý a prakticky neznamená větší zásah do domácnosti.

 

V případě, že je postřik či aplikace požerových nástrah proveden pouze v části domu, dojde u populace hmyzu, která přežije, k migraci do bytů (případně do těch částí stoupaček ap.), kde nebyl zásah proveden. Až přestane přípravek působit, hmyz se postupně vrátí do celého objektu. Tento bod bývá při provádění dezinsekčních prací v obytných domech největší překážkou a stává se, že zmaří celou práci.

 

Zajišťujeme informovanost nájemníků vylepením informačních letáků s termínem provádění prací v domech a umístěním letáků do jednotlivých schránek a to několik dnů předem. Práce provádíme v podvečerních hodinách (většinou od 16hod.), kdy je pro většinu obyvatel možné přístup zajistit.

 

Přesto se setkáváme s neochotou k zásahu, nezodpovědností, někdy i strachem otevřít komukoliv cizímu. To si však musí řešit samospráva nebo správní firma. Lokální dodatečné postřiky v těchto bytech jsou možné. Je třeba tyto postřiky provést neprodleně (do několika dnů) po celkovém zásahu a zákazník je musí hradit zvlášť. Někteří majitelé domů rozúčtují cenu dalších dezinsekčních zásahů (v případě, že plánované zásahy nebyly z důvodů nepřítomnosti či neochoty nájemníků provedeny) mezi ty nájemníky, kteří nebyli přítomni nebo zásah odmítli.

 

 

 

HLODAVCI

 

Jakým způsobem hubíte potkany?

 

Krysa nebo potkan?

 

 

 

Jakým způsobem hubíte potkany?

 

Pomocí požerových nástrah či živolovných pastí, dle situace a prostor výskytu.

 

Nástrahy jsou umístěny v tzv. "deratizačních krmítkách - staničkách". Tím je zajištěna jejich nedostupnost pro jinou než cílovou skupinu (např. domácí zvířata, ptáky apod.) 

 

 

Krysa nebo potkan?

 

Krysa se ČR vyskytuje poměrně vzácně. Je to suchomilný, původně stromový druh, který se zdržuje nejčastěji ve vyšších patrech stodol, sýpek a na půdách hospodářských budov. V současnosti v ČR žije v podstatě pouze podél Labe od České Kamenice po Mělník, ostrůvkovitý výskyt je hlášen i z okolí Mladé Boleslavi. Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

 

Potkan je rozšířen po celém světě. Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Má ocas kratší než tělo, srst na hřbetě tmavší než na břiše, menší ušní boltce . Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky) i některých parazitů člověka (např. svalovce). Vůči moru je rezistentní.

 
 

 

MRAVENCI a MRAVENCI FARAO

 

Jak vyhubit mravence faraóny?

 
 

 

Jak vyhubit mravence faraóny?

 

Nejdůležitější je nepoužít žádné běžně dostupné přípravky, spreje a postřiky. Použitím těchto přípravků můžete omezit účinnost celého zásahu. Zásah musí proběhnout v celém objektu, tedy ve všech bytových jednotkách i ve společných prostorách domu.

 

U mravenců faraonů je dezinsekční zásah složitější tím, že je třeba zejména zlikvidovat královnu, která je však ukryta na bezpečném místě a není možno jí zasáhnout postřikem. Proto je třeba nejdříve speciálním přípravkem královnu zneplodnit a tím zamezit rozšíření nových populací.

 
 

 

KUNY

 

Jak vyhubit kunu?

 
 

 

Jak vyhubit kunu?

 

Kunu nehubíme, provádíme její odchyt v době, kdy nemá mladé a po odchytu ji vypustíme do volné přírody.

 

Kuna je velice inteligentní, proleze i těmi nejmenšími skulinami. Pokud se kuna uhnízdí, často způsobí velké škody svým trusem a močí a okusem. Je třeba perfektně utěsnit veškeré potenciální vchody a to materiálem, který nelze jednoduše prokousat (beton, pevné tmely kombinované s pletivem, plechem ap.). Utěsnění je třeba pravidelně kontrolovat a doplňovat. Po čase si kuna odvykne a přestane se o proniknutí do objektu pokoušet.

 
 

 

HOLUBI

 

Vyklízení půd s holubím trusem

 
 

 

Vyklízení půd s holubím trusem

 

Na mnoha půdách, kam je umožněn vlet holubů, bývá velké množství holubího trusu, těla mrtvých ptáků apod.  V takovém případě nedoporučujeme provedení vyklizení svépomocí z těchto důvodů:

 

1) ve vyklízeném odpadu se nachází množství bakteriálních zárodků a také různí roztoči, což vede k vážným respiračním nemocem

2) vyklizený odpad nesmí přijít do běžné popelnice. Musí být odborně zlikvidován

3) je třeba provést dezinfekční a dezinsekční postřiky

 

Jen tak je možno předejít ohrožení zdraví. V případě, že majitel domu nedodrží tento postup, může ohrozit zdraví provádějících pracovníků a následně i obyvatel domu! 

 

 

VOSY, SRŠNĚ

 

Máme doma (v provozovně ap.) vosy či sršně

 
 

 

Máme doma (v provozovně ap.) vosy či sršně

 

Většinou se hubení vos a sršní provádí dezinsekčním postřikem nebo aerosolem, případně s využitím insekticidního popraše. Zákrok vhodné provést v podvečerních hodinách, kdy jsou méně aktivní.

 

Následně je třeba utěsnit otvory, kterými často vosy či sršně zalétávají do podhledů ap.

 

Před zásahem je třeba již při telefonické objednávce specifikovat umístění hnízda a přístup k němu. 

 

 

OBECNÉ DOTAZY

 

Kdo má na starosti deratizaci?

 
 

 

Kdo má na starosti deratizaci?

 

Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je za deratizaci zodpovědný majitel objektu (případně prostranství).

 

Veřejná prostranství a plochy spravuje město či obec, kanalizaci zpravidla správce vodovodního řadu apod. Bližší informace získáte na obecních a městských úřadech.

 

Pro mnohé soukromé majitele je překvapením, že zodpovídají, v rámci vlastnictví objektu či prostranství, za jejich deratizaci. Povinná deratizace se podle zákona týká obcí a měst, podnikatelů, právnických osob, majitelů rodinných domů i bytových družstev. Zkrátka každého, kdo vlastní nějakou nemovitost.

 


 

Dle výše uvedeného zákona:

 

Běžnou ochrannou deratizaci musí podle potřeby zajistit každá osoba jako součást čištění a běžných pracovních a technologických postupů. V tomto případě nabývá deratizace podoby preventivních opatření. (Jedná se o běžný úklid, dezinfekci, opatření zabraňující usazení hlodavců v objektu apod.)

 

POZOR ! Nejedná se o rozmístění nástrah!

Pokud tedy Váš údržbář, správce bytového domu apod. položí v určitém prostoru deratizační nástrahy, dopouští se jednání proti tomuto zákonu a v případě zjištění tohoto stavu kontrolními orgány se v oprávněných případech (např. rozmístění nástrah do sklepa paneláku, kam má přístup veřejnost) může jednat i o trestný čin obecného ohrožení.

Odpovědnosti se pracovník nezbaví ani vylepením cedulek s upozorněním na rozmístění nástrah s přenesením odpovědnosti za děti a zvířata na jejich rodiče a majitele.


Speciální ochrannou deratizaci má povinnost provést ve svých provozovnách každá podnikající fyzická osoba a všechny právnické osoby, pokud dojde ke zvýšenému výskytu hlodavců. Speciální deratizaci mohou vykonávat pouze lidé odborně způsobilí ve smyslu § 58 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. (Zde se jedná již o samotné vyložení nástrah osobou, která má k provádění speciální ochranné deratizace platná osvědčení dle zákona a nástrahu umístí v souladu s legislativními požadavky.)

 

Mimochodem, dokumentaci k veškerým deratizacím si musí zodpovědné osoby schovávat pro případ kontroly po dobu 5 let.

 


 

Dodržování zákonů souvisejících s deratizací kontrolují příslušné úřady (například Hygienická stanice hl. m. Prahy). Při zanedbání deratizačních povinností mohou uložit pokutu až do výše 2 milionů korun.

 


 

Průběh deratizačních zásahů popisuje Standardní metodika speciální ochranné deratizace.
Jak často provádět hubení hlodavců, zákon nespecifikuje. Již zmíněná metodika rozlišuje mezi jednorázovou a průběžnou deratizací.


Jednorázová deratizace se obvykle provádí dvakrát za rok (na jaře, když hlodavci po oteplení opouští úkryty, a na podzim, kdy hledají nová útočiště).


Průběžnou deratizaci doporučuje metodika realizovat každé dva až tři měsíce dle použité nástrahy. Po této době totiž nástrahy přestávají být pro hlodavce atraktivní.

 

Další informace viz.

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

 
 

 

Družstvo chce náhradu za dezinsekci po nájemníkovi. Má na to právo?

 

OTÁZKA:

Dobrý den,máme velký problém a potřebujeme poradit. V paneláku byl výskyt štěnic a v jednom z bytů se našlo ohnisko (hnízdo). Družstvo chce celou náhradu 65000 Kč po nájemci. Má na to družstvo nárok? Děkuji za odpověď Petra

 


 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den, podle mého osobního názoru (bez znalosti legislativy SVJ), selského rozumu a vlastních profesních zkušeností:

První ošetření napadeného bytu a následně celého domu, což je nutné, hradí SVJ či družstvo z fondu oprav. Štěnice se vracejí, tentokrát mnohem odolnější proti insekticidům. Spojené státy prožívají pravou invasi, např. celý New York je jich plný včetně luxusních čtvrtí. V ČR je jejich rozšíření už zcela běžné a každý panelák se s nimi dříve či později setká.

 

Obávám se, že označit viníka nebude tak jednoduché. Štěnice dělají naprosto totéž co lidé. Množí se seč mohou a snaží se přežít. Je to věčný boj, který člověk nevyhraje. Vinit z toho nějakou paní je směšné. Nebo je snad odněkud přinesla úmyslně? SVJ spravuje společné části domu, kam patří i plošná deratizace a dezinsekce. Plošná deratizace či dezinsekce se týká všech společných částí domu a všech jednotek. 


Teprve v případě, že se štěnice nepodaří vyhubit... a to nikoli tím, že byla vybrána firma, která neovládá své řemeslo, ale tím, že nájemníci ignorují hygienické a společensky běžné formy chování, úklidu aj. bych považoval za vhodné, dát jim zákrok k úhradě. Nutno však v takovém případě přihlédnout k majetkovým poměrům nájemníka. V případě, že mu bude předepsána větší částka, nebude štěnice řešit vůbec a dojde k opakovanému zamoření celého domu.

A mohu Vás uklidnit.... jakmile vyřešíte tento případ, odjedou v létě všichni na dovolené a divil bych se, kdyby si je nikdo nepřivezl jako suvenýr... a pak bude platit celý panelák on? 


Zajímavé je, že když měl panelák faraony, automaticky to družstvo platilo a automaticky se dělal celý dům a nikomu to nepřišlo divné...

S pozdravem Tomáš Jíra.
 

 

 

Co dělat po návratu z místa, s výskytem štěnice domácí

 

V poslední době se množí dotazy typu:

Dobrý den, momentálně jsem na dovolené a mám obavy, že jsme několik dni strávili v hotelu, kde štěnice byly. Můžete mi, prosím, napsat postup, co udělat po příjezdu domů, abych případné štěnice v zavazadle nepřenesla domů? Je možné, aby se dostaly do oblečení nebo do batohu?

 


 

ODPOVĚĎ:

 

Máte-li podezření, že si z dovolené, z chaty, od známých apod. vezete o jednoho živočicha více, než se kterými jste tam jeli, řiďte se těmito radami:

  • Všechna zavazadla, která přinášíte domů, je třeba pečlivě prohlédnout ihned po příjezdu. Máte-li tu možnost, proveďte to na zahradě. Pokud ne, pak je ideální rozložit si na zem igelit (např. rozříznutý igelitový pytel (světlé barvy, hlavně ne černý :-), aby na něm bylo vidět, zda Vám z batohu něco uteklo.

  • Pak začněte s vybalováním - prádlo a další věci, které lze bez poškození přeprat v pračce na 60°C ihned vkládejte do pračky a přeperte. Poté je řádně vysušte, ideálně na slunci a ukliďte.

  • Máte-li již pračku plnou, vložte zbylé věci, připravené k praní do igelitového pytle a pevně uzavřete, např. provázkem do doby, než je přímo z pytle vložíte do bubnu pračky.

  • Věci, jež nelze tímto způsobem ošetřit můžete buď pečlivě prohlédnout, centimetr po centimetru (boty, tašky, batohy, fotoaparát, doklady, mapy aj.) - štěnice zase nejsou tak malé, aby nebyly vidět pouhým okem. Dospělá štěnice měří 5-6mm, nymfy jsou menší, ale mají stejný tvar těla. Vajíčka nebývají osamocená, bývá jich více pohromadě a dají se tvarově a barevně přirovnat k vajíčkům mravenců (jistě jste někdy viděli v mraveništi mravenci nesoucího vajíčko). Pravidlo je jednoduché - pokud jste předmět pečlivě prohlédli a nic jste na něm nenašli, pak na něm nic není.

  • Další možností je ošetření parou - stačí použít napařovací žehličkou a párou z ní vycházející ošetřit švy batohů, tašek a jiné předměty. Toto nelze použít na elektroniku, papír apod. - nezapomeňte, že pára je stále jen voda.

Pokud si i přesto nebudete jisti, že jste si nepřinesli domů nezvaného návštěvníka, zavolejte nám na tel.: 776 11 70 50 a nechte si provést ochranný bariérový postřik. Provádí se prostředkem, který není cítit, nevadí zvířatům, malým dětem, nemocným apod., nebarví a neničí materiály a provádí se za Vaší přítomnosti - není třeba opouštět byt. Na postřik nemusíte dopředu nic připravovat. Zpravidla jsme schopni reagovat do 48 hodin.

 

 

 

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

(Převzato ze stránek DDD sdružení)

Rozhodnutí je často závislé na nákladech!

Z důvodů vypjaté hospodářské situace jsou téměř veškeré podniky (ať už velké, či malé) orientovány na úsporná opatření. V mnohých případech se potom takovéto šetření přímo dotýká rozhodování o tom, zda by nebylo levnější a jednodušší provést hubení škůdců vlastními prostředky. Zda a kolik se v takovémto případě ušetří, zůstává velkým otazníkem.
Při hubení škůdců vlastními silami je třeba počítat s tím, že bude nutné vyčlenit na tuto odbornou práci vlastní personál, který tak bude chybět jinde, nebo bude třeba přijmout na tuto práci další lidi. Z těchto jednoduchých důvodů je patrno, že hubení škůdců ve vlastní režii nepřinese úspory, spíše naopak. Z toho vyplývají další faktory, které nepochybně hovoří pro odbornou firmu.

Hubení škůdců vlastními silami – co na to zákony?

Hlavním předpisem pro hubení škůdců je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh ve znění pozdějších předpisů.

§ 57 zákona č. 258/2000 Sb. uvádí:
(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.


Co to znamená pro praxi?

1. Za zvýšený výskyt škodlivého hmyzu je nutné považovat situaci, kdy se při každodenních běžných činnostech setkáváte pravidelněji, třeba jen s několika málo živými jedinci, aniž byste je cíleně vyhledávali. Tato situace již vyžaduje profesionální zásah ve speciální ochranné dezinsekci, protože cvičené oko kvalifikovaného odborníka odhalí jejich úkryty s velkým množství škůdců.
Zvýšený výskyt škodlivých hlodavců se projevuje zejména tím, že se nezasvěcená osoba během dne setkává opakovaně se živými potkany nebo myšmi. Taková situace je již kritická, vyžadující neodkladný profesionální zásah ve speciální ochranné deratizaci. V případě obou druhů je však již mnohem důvodem k provedení speciální ochranné deratizaci, že nalézáte zřetelné stopy jejich činnosti: používané nory s ohlazenými okraji, vyšlapané cestičky, čerstvý trus, ohlodané potraviny, krmiva nebo jiné materiály. O tom, zda jsou nory skutečně obydleny se lze přesvědčit jednoduše tím, že si všimnete, zda na vchodech nejsou pavučiny, nebo že několik jejich vchodů lehce ucpete zmačkaným papírem. Jsou-li alespoň některé ucpávky druhý den vytlačeny, jsou nory osídleny a lokalita je zamořena myší domácí nebo potkany, které je nutné vyhubit.

2. Všechny osoby, které provádějí speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci musí splňovat kvalifikaci podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Detailní vysvětlení veškerých nutných předpokladů pro provádění této činnosti by bylo velice obsáhlé. Proto se omezíme pouze na personální vybavenost. Dostatečné personální vybavení znamená, že hubení škůdců provádějí věci znalé a patřičně vyškolené osoby, přičemž tato kvalifikace se získává absolvováním odborného kursu a složením zkoušek před komisí jmenovanou krajským hygienikem.

Co poskytují firmy zaměřené na profesionální hubení škůdců?

Jak se ukazuje, zákonodárce jednoznačně a jasně rozpoznal, že hubení škůdců je velice citlivá činnost, kterou mohou provádět pouze profesionálové. Mimo nákladů a zákonných předpokladů existuje mnoho dalších důvodů pro to, aby vlastní hubení škůdců bylo zadáno odborníkům:

1. Efektivita prováděných prací
Jedním z důležitých aspektů je jistě to, že profesionální podniky mohou pracovat daleko efektivněji než je možné docílit vlastními prostředky. Nehledě na to, že profesionálové - odborníci ve svém oboru – jsou znalí situace na trhu a tím mají k dispozici veškeré nutné informace a mohou kvalifikovaně posoudit, jaká metoda a jaké přípravky jsou nejvhodnější pro konkrétní případ. Naprosto nezbytné jsou znalosti o biologii a chování škůdců, aby mohla být učiněna patřičná opatření pro integrované hubení, které si přímo vyžaduje zákon. Bez těchto znalostí je boj proti škůdcům prakticky nemyslitelný. V neposlední řadě jsou velice důležité odborné znalosti a zkušenosti profesionálů při hubení škůdců, ať již se jedná o domácnosti, malé provozovny, nemocnice, až po velké potravinářské závody. Takovýmto potenciálem znalostí a zkušeností disponuje pouze profesionál a v žádném případě ten, kdo se rozhodne, že hubení škůdců bude provádět ve své vlastní režii.

2. Pružnost a všestrannost práce
Druhým důvodem je skutečnost, že profesionální firmy mohou pracovat mnohem pružněji než ti, co vezmou hubení do vlastních rukou. Vlastní režie znamená, že je třeba vyčlenit pro tuto specifickou práci několik svých zaměstnanců a to mnohdy okamžitě. K tomu je třeba poznamenat, že odborné firmy ošetřují větší množství objektů současně, takže není žádný problém, aby byl z jiného objektu přesunut dostatečný a náležitě vybavený personál. Nelze také zapomenout na to, že členové Sdružení DDD velice úzce spolupracují, takže v nutném případě je možná určitá forma kooperace jednotlivých profesionálních firem. V neposlední řadě také samotný konkurenční tlak vede k rychlému a pružnému provádění požadovaných prací. Je třeba také uvést, že profesionální firmy disponují celým spektrem možností, které umožňují jak běžné hubení mravenců, tak i použití komplikovaných metod – např. fumigace a pod. Z toho jednoznačně vyplývá, že profesionální firmy mohou nabídnout obsáhlý servis, což u hubení ve vlastní režii není možné.

3. Profesionální vybavení
Třetím důvodem je to, že odborné firmy jsou neporovnatelně lépe vybaveny odpovídající technikou a prostředky, čehož u prací ve vlastní režii nelze dosáhnout. Nelze se tomu divit. Neboť firmy, které tyto služby nabízejí, mohou jednoduše do odpovídajícího vybavení investovat potřebné finanční prostředky. Tyto firmy dokonce pravidelně investují do nových přístrojů a zařízení, aby si zajistily konkurenceschopnost vůči ostatním. To si samozřejmě nemůže dovolit uživatel, který takovou techniku využije jen sporadicky. B neposlední řadě k profesionalitě patří i odpovídající likvidace zbytků používaných přípravků, což při hubení škůdců ve vlastní režii se stává velkým a často téměř neřešitelným problémem.

Kdo uvažuje ekonomicky, pracuje se specialisty!

Poznatky a zkušenosti v hospodaření podniků jednoznačně ukazují, že je mnohem rozumnější a smysluplnější soustředit se na vlastní práci, než se navíc zatěžovat množstvím okrajových činností, které v konečném efektu vedou k nehospodárnosti. V automobilovém a elektroprůmyslu není již žádnou novinkou, že celkové zhotovování výrobků se provádí pouze ve 30 až 40 procentech případů, často toto číslo leží pod 25 procenty. Důvodem je ta skutečnost, že externí dodavatelé a služby jsou schopny dodávat lépe a finančně výhodněji, než je možné vlastními, interními prostředky. Obdobné platí i pro záležitosti kolem hubení škůdců. Samotné právní předpisy jsou tak přísné, že s hubením škůdců ve vlastní režii jsou spojeny enormní komplikace a náklady. Při tom je třeba zohlednit také investice, personál a materiál, které jsou nutné pro vlastní provádění prací. Právě pro dodržení všech výše uvedených aspektů a konceptu HACCP je třeba dbát toho, aby tyto práce byly svěřeny do odborných rukou.

Autor: Převzato ze stránek DDD sdružení

 
 

 

ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K DERATIZACI A DEZINSEKCI

 

 

Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 


Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje:
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,
b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc,
c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.

 


 

Zákon 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství, stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky“) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

 Zákon 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství 1) stanoví práva a povinnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob a působnost správních úřadů při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice, podmínky vydávání povolení k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení účinnosti biocidních přípravků a účinných látek a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata a na životní prostředí. 

 


Mapa stránek

Úvodní stranaHubení štěnicDeratizaceDezinsekceDezinfekce - KORONAVIRUSPro firmy, HACCPPoradna, FAQPřehled škůdcůCeník pracíBezpečnostní informaceOchrana osobních údajůKontakt

 


 

Seo servis  CZIN.eu 
Katalog Bezva Portál  Europalist.euNový katalog stránek

 


 

Štítky


štěnice garance kousnutí krev rus šváb vosy sršně hnízdo COVID KORONAVIRUS myš potkan krysa rada dokumentace záruka ddd domácí postelní deratizace dezinfekce dezinsekce ploštice hubení hmyz hlodavci haccp holubi firma zkušenosti mravenci Benešov Beroun Blansko Brno Bruntál Břeclav Čáslav Česká Lípa Česká Třebová České Budějovice Český Krumlov Děčín Domažlice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hodonín Hradec Králové Cheb Chomutov Chrudim Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karviná Kladno Klatovy Kolín Kroměříž Kutná Hora Liberec Litoměřice Louny Mělník Mladá Boleslav Most Náchod Nový Jičín Nymburk Olomouc Opava Ostrava Pardubice Pelhřimov Písek Plzeň Praha Prachatice Prostějov Přerov Příbram Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou Semily Sokolov Strakonice Svitavy Šumperk Tábor Tachov Teplice Trutnov Třebíč Uherské Hradiště Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí Vsetín Vyškov Zlín Znojmo Žďár nad Sázavou

 


 

© 2010-2020 Tomáš Jíra, www.ddd-sluzby.cz, Švehlova 1471/27, 102 00 Praha 10, tel.: 776 11 70 50, IČ: 66488907