volejte: 776 11 70 50      

 

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce

 

 

HLAVNÍ STRANA

 

DERATIZACE, DEZINSEKCE


SLUŽBY PRO FIRMY, BD A SVJ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY, KONTAKT

 

 

 

SLUŽBY PRO FIRMY A SPOLEČNOSTI, HACCP

 

 

Většina firem má politiku nulové tolerance škůdců. Zkrátka není možné, aby fungoval hotel, restaurace, zdravotnické zařízení, sklady, továrny, prodejny apod. v souladu s vyskytujícími se škůdci.

 

Preventivní opatření jsou účinná a vždy ekonomicky výhodnější než následné řešení havarijní situace či náprava špatné pověsti a reakcí na uzavření provozu státními orgány.

 

My jsme vždy Vaším partnerem a navrhneme Vám nejefektivnější způsob ochrany.

 

 

 

Vyberte oblast, kterou poptáváte nebo čtěte níže dle oboru Vašeho podnikání...

 

DERATIZACE

 

máme akutní problém s hlodavci

 

 

DEZINSEKCE

 

máme akutní problém s hmyzem

 

 

SERVIS DLE HACCP

 

potřebujeme komplexní řešení pro naši výrobu, sklad, provoz apod.

 

 

 

Bytová družstva a SVJ

 


Jako majitelé domů jste povinni zajistit každoročně v době konání celoplošné deratizace tuto činnost ve vámi spravované nemovitosti. Přenechte tuto povinnost nám, zajistíme ji v souladu s legislativou bez ohrožení nájemníků a jejich mazlíčků a předáme vám doklad pro případnou kontrolu o plnění Vaší povinnosti. Stejně tak Vám rychle, účinně a spolehlivě pomůžeme ochránit obyvatele domu před nezvanými škůdci z říše hmyzu. Spolehněte se na nás…

 

 

 

Hotely, ubytovny, motely, resorty

 


Stačí jedno hlášení hosta Vašeho ubytovacího zařízení na sociální síti o nalezení nezvaného škůdce jako je blecha nebo štěnice, jedna stížnost, že jsou v pokoji pavučiny, komáři, nebo že zpoza dřevěného obložení se v noci ozývají divné škrábavé zvuky… aby to poškodilo Vaši pověst na dlouhou dobu.

Zabraňte tomu včasnou prevencí, společně s námi.

 

 

 

Restaurace a jídelny

 


Stravovací zařízení mají nejvyšší standardy a zodpovědnost v oblasti hygieny a zdravotní nezávadnosti svých produktů. Jediný přešlap může způsobit dlouhodobé uzavření provozu a ztrátu dobré pověsti. Naše firma Vám poskytne nejvyšší stupeň ochrany v souladu se systémem HACCP a poskytne podklady pro audity třetích stran a státní kontrolní orgány.

 

 

 

Sklady, centrální sklady a skladové areály

 


Pro škůdce není nic lákavějšího než budova postavená za městem v polích, plná kartonů a dřevěných palet s příznivou teplotou i v zimních měsících… To je sen každé myši. A je na úrovni Vašich preventivních opatření, zda dokáží udržet hlodavce bezpečně „za hradbami“. A pokud přece jen některý zvěd pronikne dovnitř, zareagujeme patřičně rychle a účinně, abychom odvrátili ekonomické škody, které Vám v tu chvíli hrozí.

 

 

 

Potravinářský a zpracovatelský průmysl

 


Moderními způsoby s minimalizací využití chemických látek (biocidů) zabráníme kontaminaci výsledného produktu škůdci či jejich produkty pomocí účinných a prověřených metod preventivních a represivních opatření.

 

 

 

Maloobchodní prodejny

 


Nejen prodejny potravin, pekárny, maso-uzeniny, ovoce a zeleniny, ale také prodejny potřeb pro zvířata a další se jednou za čas ocitnou v hledáčku škůdce, který by si rád zpestřil svůj jídelníček. My mu to nedovolíme a nastavíme Vám způsob ochrany vhodný právě pro Váš provoz.

 
 

 

Zdravotnická zařízení

 


Zdravotnické zařízení je to poslední místo, kde bychom očekávali setkání s hlodavci či hmyzem. Přesto je to stále jen budova a přichází do ní lidé z různých prostředí a různě udržovaných domácností. V konečném důsledku je tak právě zdravotnické zařízení jedním z nejohroženějších provozů. Naše přípravky, schválené pro použití ve zdravotnictví jsou účinnou odpovědí na všechny hrozby. Svěřte se do naší péče.

 
 

 

Zemědělství a chovatelství

 


Na rozdíl od předchozích provozů, myš na statku asi nikoho nepřekvapí. Ale, „stokrát nic, umořilo osla“… aneb „čeho je moc, toho je příliš“.. a mohli bychom pokračovat. Jedna myš může mít až pět vrhů do roka, pokaždé až s osmi mláďaty. A rázem dochází k ekonomickým ztrátám na krmivech, na znehodnocených krmivech trusem a močí, na zařízení a vybavení. A zdaleka myš domácí není jediným možným škůdcem Vašeho provozu.

 

Rádi bychom rozptýlili Vaše obavy z nežádoucích „druhotných“ otrav vašich mazlíčků a ohrožení chovů. V oblasti zemědělství, pěstitelství a chovatelství vždy využíváme co nejšetrnější metody s minimalizací či úplným vyloučením využití biocidů. Proto jsme schopni pracovat i v systému BIO výroby.

 
 

 

HUBENÍ ŠKŮDCŮ: UDĚLAT SI SÁM NEBO POVĚŘIT ODBORNOU FIRMU?

(Převzato ze stránek DDD sdružení)

Rozhodnutí je často závislé na nákladech!

Z důvodů vypjaté hospodářské situace jsou téměř veškeré podniky (ať už velké, či malé) orientovány na úsporná opatření. V mnohých případech se potom takovéto šetření přímo dotýká rozhodování o tom, zda by nebylo levnější a jednodušší provést hubení škůdců vlastními prostředky. Zda a kolik se v takovémto případě ušetří, zůstává velkým otazníkem.
Při hubení škůdců vlastními silami je třeba počítat s tím, že bude nutné vyčlenit na tuto odbornou práci vlastní personál, který tak bude chybět jinde, nebo bude třeba přijmout na tuto práci další lidi. Z těchto jednoduchých důvodů je patrno, že hubení škůdců ve vlastní režii nepřinese úspory, spíše naopak. Z toho vyplývají další faktory, které nepochybně hovoří pro odbornou firmu.

Hubení škůdců vlastními silami – co na to zákony?

Hlavním předpisem pro hubení škůdců je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh ve znění pozdějších předpisů.

§ 57 zákona č. 258/2000 Sb. uvádí:
(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.


Co to znamená pro praxi?

1. Za zvýšený výskyt škodlivého hmyzu je nutné považovat situaci, kdy se při každodenních běžných činnostech setkáváte pravidelněji, třeba jen s několika málo živými jedinci, aniž byste je cíleně vyhledávali. Tato situace již vyžaduje profesionální zásah ve speciální ochranné dezinsekci, protože cvičené oko kvalifikovaného odborníka odhalí jejich úkryty s velkým množství škůdců.
Zvýšený výskyt škodlivých hlodavců se projevuje zejména tím, že se nezasvěcená osoba během dne setkává opakovaně se živými potkany nebo myšmi. Taková situace je již kritická, vyžadující neodkladný profesionální zásah ve speciální ochranné deratizaci. V případě obou druhů je však již mnohem důvodem k provedení speciální ochranné deratizaci, že nalézáte zřetelné stopy jejich činnosti: používané nory s ohlazenými okraji, vyšlapané cestičky, čerstvý trus, ohlodané potraviny, krmiva nebo jiné materiály. O tom, zda jsou nory skutečně obydleny se lze přesvědčit jednoduše tím, že si všimnete, zda na vchodech nejsou pavučiny, nebo že několik jejich vchodů lehce ucpete zmačkaným papírem. Jsou-li alespoň některé ucpávky druhý den vytlačeny, jsou nory osídleny a lokalita je zamořena myší domácí nebo potkany, které je nutné vyhubit.

2. Všechny osoby, které provádějí speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci musí splňovat kvalifikaci podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Detailní vysvětlení veškerých nutných předpokladů pro provádění této činnosti by bylo velice obsáhlé. Proto se omezíme pouze na personální vybavenost. Dostatečné personální vybavení znamená, že hubení škůdců provádějí věci znalé a patřičně vyškolené osoby, přičemž tato kvalifikace se získává absolvováním odborného kursu a složením zkoušek před komisí jmenovanou krajským hygienikem.

Co poskytují firmy zaměřené na profesionální hubení škůdců?

Jak se ukazuje, zákonodárce jednoznačně a jasně rozpoznal, že hubení škůdců je velice citlivá činnost, kterou mohou provádět pouze profesionálové. Mimo nákladů a zákonných předpokladů existuje mnoho dalších důvodů pro to, aby vlastní hubení škůdců bylo zadáno odborníkům:

1. Efektivita prováděných prací
Jedním z důležitých aspektů je jistě to, že profesionální podniky mohou pracovat daleko efektivněji než je možné docílit vlastními prostředky. Nehledě na to, že profesionálové - odborníci ve svém oboru – jsou znalí situace na trhu a tím mají k dispozici veškeré nutné informace a mohou kvalifikovaně posoudit, jaká metoda a jaké přípravky jsou nejvhodnější pro konkrétní případ. Naprosto nezbytné jsou znalosti o biologii a chování škůdců, aby mohla být učiněna patřičná opatření pro integrované hubení, které si přímo vyžaduje zákon. Bez těchto znalostí je boj proti škůdcům prakticky nemyslitelný. V neposlední řadě jsou velice důležité odborné znalosti a zkušenosti profesionálů při hubení škůdců, ať již se jedná o domácnosti, malé provozovny, nemocnice, až po velké potravinářské závody. Takovýmto potenciálem znalostí a zkušeností disponuje pouze profesionál a v žádném případě ten, kdo se rozhodne, že hubení škůdců bude provádět ve své vlastní režii.

2. Pružnost a všestrannost práce
Druhým důvodem je skutečnost, že profesionální firmy mohou pracovat mnohem pružněji než ti, co vezmou hubení do vlastních rukou. Vlastní režie znamená, že je třeba vyčlenit pro tuto specifickou práci několik svých zaměstnanců a to mnohdy okamžitě. K tomu je třeba poznamenat, že odborné firmy ošetřují větší množství objektů současně, takže není žádný problém, aby byl z jiného objektu přesunut dostatečný a náležitě vybavený personál. Nelze také zapomenout na to, že členové Sdružení DDD velice úzce spolupracují, takže v nutném případě je možná určitá forma kooperace jednotlivých profesionálních firem. V neposlední řadě také samotný konkurenční tlak vede k rychlému a pružnému provádění požadovaných prací. Je třeba také uvést, že profesionální firmy disponují celým spektrem možností, které umožňují jak běžné hubení mravenců, tak i použití komplikovaných metod – např. fumigace a pod. Z toho jednoznačně vyplývá, že profesionální firmy mohou nabídnout obsáhlý servis, což u hubení ve vlastní režii není možné.

3. Profesionální vybavení
Třetím důvodem je to, že odborné firmy jsou neporovnatelně lépe vybaveny odpovídající technikou a prostředky, čehož u prací ve vlastní režii nelze dosáhnout. Nelze se tomu divit. Neboť firmy, které tyto služby nabízejí, mohou jednoduše do odpovídajícího vybavení investovat potřebné finanční prostředky. Tyto firmy dokonce pravidelně investují do nových přístrojů a zařízení, aby si zajistily konkurenceschopnost vůči ostatním. To si samozřejmě nemůže dovolit uživatel, který takovou techniku využije jen sporadicky. B neposlední řadě k profesionalitě patří i odpovídající likvidace zbytků používaných přípravků, což při hubení škůdců ve vlastní režii se stává velkým a často téměř neřešitelným problémem.

Kdo uvažuje ekonomicky, pracuje se specialisty!

Poznatky a zkušenosti v hospodaření podniků jednoznačně ukazují, že je mnohem rozumnější a smysluplnější soustředit se na vlastní práci, než se navíc zatěžovat množstvím okrajových činností, které v konečném efektu vedou k nehospodárnosti. V automobilovém a elektroprůmyslu není již žádnou novinkou, že celkové zhotovování výrobků se provádí pouze ve 30 až 40 procentech případů, často toto číslo leží pod 25 procenty. Důvodem je ta skutečnost, že externí dodavatelé a služby jsou schopny dodávat lépe a finančně výhodněji, než je možné vlastními, interními prostředky. Obdobné platí i pro záležitosti kolem hubení škůdců. Samotné právní předpisy jsou tak přísné, že s hubením škůdců ve vlastní režii jsou spojeny enormní komplikace a náklady. Při tom je třeba zohlednit také investice, personál a materiál, které jsou nutné pro vlastní provádění prací. Právě pro dodržení všech výše uvedených aspektů a konceptu HACCP je třeba dbát toho, aby tyto práce byly svěřeny do odborných rukou.

Autor: Převzato ze stránek DDD sdružení

 

 


Mapa stránek

Úvodní stranaDeratizaceDezinsekcePro firmyHACCPFAQBezpečnostní informaceOchrana osobních údajůKontakt

 


 

Seo servis  CZIN.eu 
Katalog Bezva Portál  Europalist.euNový katalog stránek

 


 

© 2010-2023 Tomáš Jíra, Hráského1929/23, 148 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 776 11 70 50, IČ: 66488907